INFORMACJA

DLA UCZESTNIKÓW ŚDS, ICH RODZICÓW LUB OPIEKUNÓW PRAWNYCH

Szanowni Państwo !

Od 25 maja 2018r obowiązuje ogólne rozporządzenie 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych (RODO) oraz krajowa ustawa o ochronie danych osobowych (Ustawa z dnia 10 maja 2018r o ochronie danych osobowych - Dz.U. z 2018r. poz. 1000). Rozporządzenie jest aktem prawnym, które w sposób kompleksowy reguluje wszelkie kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych. Realizując obowiązek z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych Dyrektor ŚDS informuje, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Środowiskowy Dom Samopomocy w Łomży, ul. M. Skłodowskiej-Curie 5, 18-400 Łomża, tel.: 86 216 98 05 zwany dalej Administratorem.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się
  z Inspektorem Ochrony Danych p. Martą Sokołowską pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności społecznych oraz w celu szybkiego kontaktu w nagłych okolicznościach.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest ustawa o pomocy społecznej z 12 marca 2004r, Rozporządzenie w sprawie środowiskowych domów samopomocy z 9 grudnia 2010, Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie środowiskowych domów samopomocy z dnia 18 grudnia 2018 oraz Statut ŚDS.
 5. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu
  przez okres wskazany w w/w przepisach oraz przepisach archiwalnych.
 7. Posiada Pani/Pan prawo do:
 • dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.