Środowiskowy Dom Samopomocy w Łomży

Szukasz bezpiecznego miejsca, zrozumienia, 
możliwości realizacji zainteresowań, 
pomocy w rozwiązywaniu problemów dnia codziennego? 
Zgłoś się do Środowiskowego Domu Samopomocy!

NASZA MISJA

"Jesteśmy jeden dla drugiego"

Stwórzmy wspólne, przyjazne i bezpieczne miejsce, w którym każdy z uczestników może nabywać umiejętności niezbędne do samostanowienia z poszanowaniem przyrodzonej godności, autonomii i  niezależności jako podstawy wolności każdego człowieka.

O NAS

Otwarcie ośrodka nastąpiło 29 kwietnia 1996 r. Dom działa w oparciu o Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9.12.2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy. Środowiskowy Dom Samopomocy jest ośrodkiem wsparcia tzn. placówką pobytu dziennego dla osób pełnoletnich z zaburzeniami psychicznymi, osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz osób wykazujących inne zakłócenia czynności psychicznych.

ŚDS przeznaczony jest dla osób z terenu miasta Łomży, będących w stanie wyrównanym, które nie wymagają leczenia szpitalnego ani pobytu w stacjonarnej placówce pomocy społecznej.

Dzięki stałemu doskonaleniu pracy z uczestnikami uzyskaliśmy bardzo dobre efekty w terapii, a nasz ośrodek cieszy się dużą popularnością. Rezultatem naszej pracy jest zmniejszająca się ilość pobytów w szpitalu naszych podopiecznych.

ŚDS w Łomży jest wspólnotą dającą wsparcie, jest miejscem życzliwym i przyjaznym. Jest miejscem wielofunkcyjnym, miejscem pracy, wypoczynku, zabawy i świętowania. Nasz Dom jest otwarty na środowisko, poprzez autentyczną twórczość artystyczną jego uczestników, umożliwia swoim podopiecznym integrację z lokalną społecznością.  

Jak zostać dobry

AKTUALNOŚCI Z OŚRODKA


Środowiskowy Dom Samopomocy 
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 5
18-400 Łomża

tel. 86 216 98 05
tel. kom. 517 812 024
tel. kom. 517 818 204
e-mail: sds.lomza@wp.pl

Poniedziałek - Piątek
7:30 - 16:00

190507153625 crop

bip na www 913x500 crop