Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy

Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy

W dniach 21-25.06.2021r. w naszym Domu odbyło się szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej, zarówno dla pracowników jak i uczestników ŚDS. Zostało zorganizowane w ramach realizacji „Łomżyńskiego Programu  Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz innych Uzależnień na 2021r." 

Celem szkolenia było uzyskanie wiedzy i umiejętności postępowania w stanach zagrożenia zdrowia i życia oraz stanach nagłych, jak również przeszkolenie praktyczne w zakresie podstawowych czynności ratujących zdrowie i życie.


Drukuj  

Powiązane