Pracownia wikliny


Zajęcia w pracowni wikliny mają na celu wszechstronne rozwijanie osobowości uczestnika, usprawnianie manualne oraz ćwiczenie: koordynacji oka i ręki, spostrzegawczości i uwagi, a także pobudzanie wyobraźni i kształtowanie potrzeb estetycznych. Pod względem zawodowym uczestnicy uczą się:

Działania w pracowni maja charakter terapeutyczny. Największy nakład realizowanych zadań ma na celu rehabilitację społeczną i zawodową. Głównymi zadaniami jest integracja w grupie, przygotowanie warsztatu, kształtowanie osobowości twórczej, wyobraźni przestrzennej.

Zajęcia w pracowni wikliny to przede wszystkim praca w drewnie, jego obróbka, wykonywanie różnych przedmiotów: wieszaków, szkatułek, czy wypalanie w drewnie. Łączona jest w tym miejscu terapia grupowa z indywidualną. Prowadzone są również treningi umiejętności praktycznych tak bardzo potrzebne w domu rodzinnym każdego człowieka. Treningi te polegają na nauce czynności, szczególnie remontowych, naprawczych, obsługowych np. wiertarek, lutownic, począwszy od wbijania gwoździ, wymiany zamków, uszczelniania drzwi i okien, aż do napraw hydraulicznych. 

Poszerza i rozwija się tu więc umiejętności uczestnika związane z majsterkowaniem, drobnymi naprawami, pracą ze sprzętem. W zajęciach pracowni kładziony jest szczególny nacisk na bezpieczną pracę z różnymi narzędziami oraz maszynami.Powiązane