Rozwijanie umiejętności kulinarnych:

a) nauka samodzielnego przygotowywania posiłków i nakrywania do stołu:

b) nauka obsługi urządzeń gospodarstwa domowego:

c) prowadzenie pogadanek związanych z zachowaniami prozdrowotnymi, profilaktyką zdrowotną, sposobem zdrowego odżywiania się:



 

Powiązane